หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสยาม ศาสนพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
โทร : 087-5847711
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางเตรียมใจ เหล็งพั้ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
โทร : 063-9464592


นางสาวนันท์นภัส ศิริบุญขจร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 095-9071439


นางสุรางค์ สันทัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 084-3796141


นายสมศักดิ์ สื่อศิริธำรงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-8874183


นางกฤตพร พุ่มฟัก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 087-8444832