หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ชอนไพร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
นางสกุลรัตน์ ธูปหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
''ชอนไพรน่าอยู่ คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง''
นางสกุลรัตน์ ธูปหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
''ชอนไพรน่าอยู่ คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ อบต.ชอนไพร
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพเยี่ยม
จากกลุ่มอาชีพของประชาชนในตำบล
การบริการด้านสาธารณูปโภคที่ครบครันและทั่วถึง
วัดทุ่งเรไรศาสนสถานของตำบลชอนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบล
ชอนไพร
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
1
2
3
4
5
 
 

   ประชาชนในตำบลชอนไพร มีวิถีชีวิตแบบ สังคม เศรษฐกิจพอเพียง ปฎิบัติตนตาม แนวพระราช ดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว อยู่ร่วม กันแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักใคร่สามัคคี มีวัดเป็นศูนย์ รวมจิตใจในการ ทำบุญหรือประกอบพิธีกรรม สำคัญทางศาสนา โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทางด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์  
 
 
         สถานีอนามัยประจำตำบลชอนไพร ๑ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชอนไพร ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๙ อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 
 
  กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน บ้านคลองเจริญ  
  กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ บ้านสักเจริญ  
  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์แและของชำร่วย บ้านสักเจริญ  
  กลุ่มแม่บ้านเกตษรโพธิ์ทองพัฒนา  
 
 
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลชอนไพร นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
  วัด ๗ แห่ง ได้แก่    
  วัดทุ่งเรไร ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ บ้านตลิ่งชัน
  วัดพ่อขุนผาเมือง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ บ้านตลิ่งชัน
  วัดโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓ บ้านชอนไพร
  วัดศิลาดอกไม้ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองขุด
  วัดอุดมมังคลาราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองสำโรง
  วัดวารีวงค์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ บ้านสักเจริญ
  วัดจงจิตร์สามัคคีธรรม ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองเจริญ
  สำนักสงฆ์ ๑ แห่ง คือ สำนักสงฆ์ราชวิมล ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านทรัพย์สมบูรณ์
  สำนักชี ๑ แห่ง คือ สำนักปฏิบัติธรรม ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ บ้านตลิ่งชัน
  ศาลเจ้า ๒ แห่ง คือ    
  ศาลเจ้าพ่อเสือ และศาลเจ้าพ่อร่มขาวร่มเขียว
      ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๙ บ้านเหมืองกลาง
  ศาลเจ้าพ่อมหาดไทย ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ บ้านสักเจริญ
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ จำนวน ๖ แห่ง แบ่งเป็น
  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร ได้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๑ แห่ง คือ
ขอใช้สถานของโรงเรียนบ้านสักแห้ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ บ้านสักเจริญ
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่
โรงเรียนบ้านชอนไพร ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ บ้านหัวนา
  ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา  
โรงเรียนบ้านคลองขุด หมู่ที่ ๔ บ้านคลองขุด
  ระดับประถมศึกษา  
โรงเรียนบ้านสักแห้ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ บ้านสักเจริญ
  ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา  
โรงเรียนบ้านคลองสำโรง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ บ้านสักเจริญ
  ระดับประถมศึกษา  
  โรงเรียนเอกชน ๑ แห่ง คือ  
โรงเรียนเซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านทรัพย์สมบูรณ์
 
 
 
 
         
อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อ.พ.ป.)๑ รุ่น จำนวน ๑๐๐ คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)๒ รุ่น จำนวน ๙๕ คน
ลูกเสือชาวบ้าน ๒ รุ่น จำนวน ๒๖๕ คน
ป้อมยามรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ แห่ง
หน่วยบริการประชาชน ตำบลชอนไพร จำนวน ๑ แห่ง
รถยนต์ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน
รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
รถกระเช้า จำนวน ๑ คัน
รถตรวจการ จำนวน ๑ คัน
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 083-101-6178
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10