หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
นายปราโมช ปักครึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
''ชอนไพรน่าอยู่ คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง''
นายปราโมช ปักครึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
''ชอนไพรน่าอยู่ คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ อบต.ชอนไพร
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพเยี่ยม
จากกลุ่มอาชีพของประชาชนในตำบล
การบริการด้านสาธารณูปโภคที่ครบครันและทั่วถึง
วัดทุ่งเรไรศาสนสถานของตำบลชอนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบล
ชอนไพร
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
    
     ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานราชการทุกแห่งต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่กำหนดต่อสาธารณชน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าตรวจดู และสามารถรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ   เพื่อให้การบริการประชาชนและการบริหารงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

        ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ต.ค. 2563 เวลา 11.57 น. โดย คุณ ประทีป กุนาคำ

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-559-3486
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10