หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
นายปราโมช ปักครึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
''ชอนไพรน่าอยู่ คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง''
นายปราโมช ปักครึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
''ชอนไพรน่าอยู่ คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ อบต.ชอนไพร
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพเยี่ยม
จากกลุ่มอาชีพของประชาชนในตำบล
การบริการด้านสาธารณูปโภคที่ครบครันและทั่วถึง
วัดทุ่งเรไรศาสนสถานของตำบลชอนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบล
ชอนไพร
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

     เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไร่ศรีวรรณ  บ้านถ้ำน้ำบัง  หมู่ที่ 13  ตำบลนายม  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ จุดประสงค์เพื่อจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่งเสริมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร  ได้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น  ระบบบัญชาการเหตุการณ์  ( Incident Command System : ICS )การควบคุมสั่งการ   การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาอาสาพระราชทาน 904 วปร.  ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติอันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ ชุมชนท้องถิ่นให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ย. 2563 เวลา 09.56 น. โดย คุณ ประทีป กุนาคำ

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/135

ลำดับภาพที่ 2/135

ลำดับภาพที่ 3/135

ลำดับภาพที่ 4/135

ลำดับภาพที่ 5/135

ลำดับภาพที่ 6/135

ลำดับภาพที่ 7/135

ลำดับภาพที่ 8/135

ลำดับภาพที่ 9/135

ลำดับภาพที่ 10/135

ลำดับภาพที่ 11/135

ลำดับภาพที่ 12/135

ลำดับภาพที่ 13/135

ลำดับภาพที่ 14/135

ลำดับภาพที่ 15/135

ลำดับภาพที่ 16/135

ลำดับภาพที่ 17/135

ลำดับภาพที่ 18/135

ลำดับภาพที่ 19/135

ลำดับภาพที่ 20/135

ลำดับภาพที่ 21/135

ลำดับภาพที่ 22/135

ลำดับภาพที่ 23/135

ลำดับภาพที่ 24/135

ลำดับภาพที่ 25/135

ลำดับภาพที่ 26/135

ลำดับภาพที่ 27/135

ลำดับภาพที่ 28/135

ลำดับภาพที่ 29/135

ลำดับภาพที่ 30/135

ลำดับภาพที่ 31/135

ลำดับภาพที่ 32/135

ลำดับภาพที่ 33/135

ลำดับภาพที่ 34/135

ลำดับภาพที่ 35/135

ลำดับภาพที่ 36/135

ลำดับภาพที่ 37/135

ลำดับภาพที่ 38/135

ลำดับภาพที่ 39/135

ลำดับภาพที่ 40/135

ลำดับภาพที่ 41/135

ลำดับภาพที่ 42/135

ลำดับภาพที่ 43/135

ลำดับภาพที่ 44/135

ลำดับภาพที่ 45/135

ลำดับภาพที่ 46/135

ลำดับภาพที่ 47/135

ลำดับภาพที่ 48/135

ลำดับภาพที่ 49/135

ลำดับภาพที่ 50/135

ลำดับภาพที่ 51/135

ลำดับภาพที่ 52/135

ลำดับภาพที่ 53/135

ลำดับภาพที่ 54/135

ลำดับภาพที่ 55/135

ลำดับภาพที่ 56/135

ลำดับภาพที่ 57/135

ลำดับภาพที่ 58/135

ลำดับภาพที่ 59/135

ลำดับภาพที่ 60/135

ลำดับภาพที่ 61/135

ลำดับภาพที่ 62/135

ลำดับภาพที่ 63/135

ลำดับภาพที่ 64/135

ลำดับภาพที่ 65/135

ลำดับภาพที่ 66/135

ลำดับภาพที่ 67/135

ลำดับภาพที่ 68/135

ลำดับภาพที่ 69/135

ลำดับภาพที่ 70/135

ลำดับภาพที่ 71/135

ลำดับภาพที่ 72/135

ลำดับภาพที่ 73/135

ลำดับภาพที่ 74/135

ลำดับภาพที่ 75/135

ลำดับภาพที่ 76/135

ลำดับภาพที่ 77/135

ลำดับภาพที่ 78/135

ลำดับภาพที่ 79/135

ลำดับภาพที่ 80/135

ลำดับภาพที่ 81/135

ลำดับภาพที่ 82/135

ลำดับภาพที่ 83/135

ลำดับภาพที่ 84/135

ลำดับภาพที่ 85/135

ลำดับภาพที่ 86/135

ลำดับภาพที่ 87/135

ลำดับภาพที่ 88/135

ลำดับภาพที่ 89/135

ลำดับภาพที่ 90/135

ลำดับภาพที่ 91/135

ลำดับภาพที่ 92/135

ลำดับภาพที่ 93/135

ลำดับภาพที่ 94/135

ลำดับภาพที่ 95/135

ลำดับภาพที่ 96/135

ลำดับภาพที่ 97/135

ลำดับภาพที่ 98/135

ลำดับภาพที่ 99/135

ลำดับภาพที่ 100/135

ลำดับภาพที่ 101/135

ลำดับภาพที่ 102/135

ลำดับภาพที่ 103/135

ลำดับภาพที่ 104/135

ลำดับภาพที่ 105/135

ลำดับภาพที่ 106/135

ลำดับภาพที่ 107/135

ลำดับภาพที่ 108/135

ลำดับภาพที่ 109/135

ลำดับภาพที่ 110/135

ลำดับภาพที่ 111/135

ลำดับภาพที่ 112/135

ลำดับภาพที่ 113/135

ลำดับภาพที่ 114/135

ลำดับภาพที่ 115/135

ลำดับภาพที่ 116/135

ลำดับภาพที่ 117/135

ลำดับภาพที่ 118/135

ลำดับภาพที่ 119/135

ลำดับภาพที่ 120/135

ลำดับภาพที่ 121/135

ลำดับภาพที่ 122/135

ลำดับภาพที่ 123/135

ลำดับภาพที่ 124/135

ลำดับภาพที่ 125/135

ลำดับภาพที่ 126/135

ลำดับภาพที่ 127/135

ลำดับภาพที่ 128/135

ลำดับภาพที่ 129/135

ลำดับภาพที่ 130/135

ลำดับภาพที่ 131/135

ลำดับภาพที่ 132/135

ลำดับภาพที่ 133/135

ลำดับภาพที่ 134/135

ลำดับภาพที่ 135/135
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-559-3486
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10