หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
การประชาสัมพันธ์การรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  
 

ประชาสัมพันธ์การรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) รับสมัครระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ที่อำเภอที่ท่านเกิด หรือมีชื่อหรือเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านเคยศึกษาหรือเคยทำงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารการสมัครต่อ ผอ.การเลือกระดับอำเภอ ณ สถานที่รับสมัครที่ ผอ.การเลือกระดับอำเภอกำหนด(อำเภอ) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 2,500 บาท (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาดังกล่าว)

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 09.24 น. โดย คุณ ประทีป กุนาคำ

ผู้เข้าชม 49 ท่าน