หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
นายปราโมช ปักครึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
''ชอนไพรน่าอยู่ คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง''
นายปราโมช ปักครึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
''ชอนไพรน่าอยู่ คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ อบต.ชอนไพร
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพเยี่ยม
จากกลุ่มอาชีพของประชาชนในตำบล
การบริการด้านสาธารณูปโภคที่ครบครันและทั่วถึง
วัดทุ่งเรไรศาสนสถานของตำบลชอนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบล
ชอนไพร
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนภายในตำบลชอนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนภายในตำบลชอนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc. จำนวน ๒๒ ลูกบาศก์เมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เทพฤทธิ์ วัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๔๘๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. เหล็กตะแกรงไวเมท ๔ มม. (๒๐x๓ม.) จำนวน ๒ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เทพฤทธิ์ วัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๐๐.๐๐ บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. ทรายหยาบ จำนวน ๓ ลูกบาศก์เมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เทพฤทธิ์ วัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๙.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุถุง ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓๖๔ ถุง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เทพฤทธิ์ วัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๓๒๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. ใบตัดปูน จำนวน ๒ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เทพฤทธิ์ วัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่  21  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖1

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2561 เวลา 13.14 น. โดย คุณ ธันยาพร สื่อศิริธำรงค์

ผู้เข้าชม 80 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-559-3486
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10