หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
นายปราโมช ปักครึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
''ชอนไพรน่าอยู่ คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง''
นายปราโมช ปักครึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
''ชอนไพรน่าอยู่ คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ อบต.ชอนไพร
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพเยี่ยม
จากกลุ่มอาชีพของประชาชนในตำบล
การบริการด้านสาธารณูปโภคที่ครบครันและทั่วถึง
วัดทุ่งเรไรศาสนสถานของตำบลชอนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบล
ชอนไพร
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  
 

                    ด้วยประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตราที่ 9 (8) แห่งราชการพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน  โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ  หรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้น โดยสรุป  เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน  นั้น

          บัดนี้ ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร  ได้จัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2563    ในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2562  ดังรายละเอียด ที่แนบท้ายประกาศนี้แล้ว  จึงขอประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่สนใจทั่วไป  ได้รับทราบโดยทั่วกัน

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2563 เวลา 12.21 น. โดย คุณ ธันยาพร สื่อศิริธำรงค์

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-559-3486
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10