หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
นายปราโมช ปักครึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
''ชอนไพรน่าอยู่ คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง''
นายปราโมช ปักครึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
''ชอนไพรน่าอยู่ คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ อบต.ชอนไพร
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพเยี่ยม
จากกลุ่มอาชีพของประชาชนในตำบล
การบริการด้านสาธารณูปโภคที่ครบครันและทั่วถึง
วัดทุ่งเรไรศาสนสถานของตำบลชอนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบล
ชอนไพร
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน อบต.ชอนไพร  
 

       สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  20  มีนาคม 2555   ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐ   ลดการใช้พลังงานลง 10 % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th  และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) โดยให้มีประเด็นการประเมินผู้บริหาร 10 ประเด็น โดยประเด็นในการประเมินเรื่อง (1) การลดพลังงาน ให้นำข้อมูลผลการประเมินจากระบบการรายงานผ่านระบบ www.e-report-energy.go.th เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร นั้น
       เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นรูปธรรม  และต่อเนื่อง  องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขึ้น  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและถือปฏิบัติต่อไป  รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 14.40 น. โดย คุณ ประทีป กุนาคำ

ผู้เข้าชม 47 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-559-3486
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10