หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมการตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 

     ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร ตามที่สำนักงานป.ป.ช.ให้ดำเนินการประเมินITAโดยกำหนดกรอบระยะเวลาตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)เพียงท่านสแกนคิวอาร์โค๊ด(QR-Code)หรือhttps://itas.nacc.go.th/go/eit/g13a93 สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) แล้วใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของท่านเข้า ไปตอบแบบสอบถาม ตั้งแต่บัดนี้ – 31พฤษภาคม 2562 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

  

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 09.27 น. โดย คุณ ประทีป กุนาคำ

ผู้เข้าชม 37 ท่าน