หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ปีงบประมาณ 2562  
 

      ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเจ้าหน้าที่และพนักงานของ อบต.ชอนไพรทุกท่าน ตามที่สำนักงานป.ป.ช.ให้ดำเนินการประเมินITAโดยกำหนดกรอบระยะเวลาตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT)ขอให้ทุกท่านสแกนคิวอาร์โค๊ด(QR-Code)หรือ https://itas.nacc.go.th/go/iit/g13a93 แล้วใช้เลขบัตรประชาชนของท่านเข้า ไปตอบแบบสอบถาม ตั้งแต่บัดนี้ – 31พฤษภาคม 2562 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 09.16 น. โดย คุณ ประทีป กุนาคำ

ผู้เข้าชม 41 ท่าน