หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร ได้รับแจ้งจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ว่า การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)ได้จัดทำโครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริการของ กปภ.ได้ใช้น้ำที่สะอาดถูกสุขอนามัยอย่างทั่วถึง โดยลดค่าติดตั้งประปา 15% แบบชำระครั้งเดียว ประเภทที่อยู่อาศัยที่ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว เฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน 10 เมตร ระหว่างเดือน พฤษภาคม -กรกฎาคม 2562

จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 10.33 น. โดย คุณ ประทีป กุนาคำ

ผู้เข้าชม 32 ท่าน